Dr Wiesław Bieńkowski

CHIRURGIA PLASTYCZNA BYDGOSZCZ

Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej – dyrektor kliniki.

czy­taj wię­cej

Wiesław Bieńkowski - ZnanyLekarz.pl

Dr n. med. Michał Chalcarz

CHIRURGIA PLASTYCZNA

Specjalista chirurgii ogólnej i medycyny estetycznej

Absol­went Wydziału Lekar­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego im. Karola Mar­cin­kow­skiego w Pozna­niu – 2008 r. Staż pody­plo­mowy ukoń­czył w 2009 r. w Wie­lo­spe­cja­li­stycz­nym Szpi­talu Miej­skim z ZOL im. J. Stru­sia w Pozna­niu. Obec­nie jako spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogól­nej od 2016 r. dosko­nali…

czy­taj wię­cej

Michał Chalcarz - ZnanyLekarz.pl