Opa­da­jące, pokryte zmarszcz­kami powieki dodają Two­jej twa­rzy lat? Teraz masz nie­po­wta­rzalną oka­zję odmło­dzić swoje spoj­rze­nie dzięki zabie­gowi korekty powiek gór­nych w pro­mo­cyj­nej cenie! Od 13 stycz­nia do końca marca zabieg ble­fa­ro­pla­styki gór­nych powiek w naszej Kli­nice kosz­tuje jedyne 2500 zł !

Zadzwoń do nas już dziś i umów się na wizytę!

+48 52 361 69 10