Adres:

CENTRUM MEDYCZNE BIEŃKOWSKI
ul. Lęborska 7
85-728 Bydgoszcz
tel. +48 52 361 69 10
fax +48 52 345-29-99

kontakt@wbienkowski.pl
recepcja.cmb@gmail.com

Konsultacje:

HOTEL KURACYJNY
Gdynia Al. Zwycięstwa 255

TOP-MED

Toruń ul. Szosa Lubicka 166 Ł
tel. + 48 885 885 550

Dział Marketingu:

Jerzy Bieńkowski
tel. +48 601-207-980
marketing@wbienkowski.pl

Informacje o numerach kont i dane rejestrowe spółki:

Centrum Chirurgiczne – Chirurgia Plastyczna Bieńkowski Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy
adres:ulica Drawska 1, 85-701 Bydgoszcz

dane rejestrowe: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000154822;
NIP 554-25-26-422;
kapitał zakładowy: 50.000,- zł;

Wpłaty tylko i wyłącznie ZALICZEK na zabiegi prosimy o wpłacanie na nr konta: Bank BGŻ 55 2030 0045 1110 0000 0140 1250

Na numer konta prosimy wpłacać zapłaty ZA ZABIEGI (nie wpłacać zaliczek) lub faktury: Bank BGŻ 67 2030 0045 1110 0000 0047 1580

INFORMACJA DODATKOWA
Ustalenie terminu zabiegu wiąże się z wpłatą kwoty gwarancyjnej w wysokości 10% wartości zabiegu. Rezerwacja terminu może zostać anulowana telefonicznie lub bezpośrednio w Klinice powołując się na numer dowodu wpłaty. Anulowanie rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed terminem zabiegu i nie zgłoszenie się w terminie zabiegu, powoduje obciążenie w postaci przepadnięcia kwoty gwarancyjnej. W przypadku anulowania rezerwacji na 72 godziny lub więcej przed uzgodnionym terminem zabiegu Centrum zwraca kwotę pobraną jako gwarancję rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub dokonuje wypłaty gotówką po okazaniu dowodu wpłaty.

Istnieje możliwość opłacania zabiegów w ratach.