PRZEPUKLINY metodą laparoskopową

doktor nauk medycznych Andrzej Palewicz
absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (1977)
specjalista chirurgii ogólnej (1988), specjalista chirurgii klatki piersiowej (1999), doktor nauk medycznych (1996)
od 2005 roku ordynator chirurgii ogólnej szpitala w Świeciu
wieloletnie doświadczenie w operacjach laparoskopowych pęcherzyka żółciowego, operacjach tarczycy oraz siedmioletnie w laparoskopowych operacjach przepuklin pachwinowych techniką TEP i TAPP (w sumie około 300 wykonanych zabiegów)

Przepuklina to przemieszczenie zawartości jamy brzusznej poza ścianę brzucha, pod skórę, przez tak zwane wrota. Zawartość przepukliny może stanowić jelito lub inny ruchomy narząd jamy brzusznej. Przepuklina zawsze się powiększa i nigdy sama nie zniknie, może powodować bóle, a w skrajnych przypadkach może uwięznąć, co stanowi zagrożenie życia i jest wskazaniem do pilnej operacji, najczęściej na ostrym dyżurze.
Objawy:
Przepuklina występuje najczęściej w okolicy pachwin lub w obrębie blizn pooperacyjnych. Jest to powiększające się przy wysiłku lub kaszlu miękkie, zazwyczaj niebolesne uwypuklenie. Silny, stały ból, zaczerwienienie i tkliwość mogą być objawami uwięźnięcia, które jest wskazaniem do pilnej konsultacji chirurgicznej.
Zalety operacji sposobem laparoskopowym.
Operacja wykonywana jest przez małe nacięcia przy pomocy laparoskopu. Do zamknięcia wrót przepuklinowych używa się siatki z tworzywa sztucznego. Po operacji laparoskopowej chory odczuwa mniejszy ból pooperacyjny oraz szybciej i łatwiej wraca do pełnej aktywności życiowej. Zabezpieczenie wszystkich trzech potencjalnych miejsc powstawania przepukliny skośnej, prostej i udowej. Mały odsetek nawrotów. Mały odsetek powikłań śród- i pooperacyjnych
Wskazania:
Kandydatem do zabiegu jest każdy dorosły (powyżej 20 lat) z jednostronną lub obustronną przepukliną pachwinową pierwotną i nawrotową po zakwalifikowaniu przez chirurga. Nieprawdą jest, że ludzie młodzi i aktywni są jedynymi kandydatami do laparoskopii. U ludzi w wieku podeszłym sposób ten zapewnia szybszy powrót do zdrowia, powoduje mniejsze ograniczenia aktywności wkrótce po operacji, a więc zmniejsza ryzyko niebezpiecznych powikłań we wczesnym okresie pooperacyjnym.
Operacja:
Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Laparoskop - instrument chirurgiczny, który przekazuje obraz z pola operacyjnego na ekran monitora, wprowadza się przez centymetrowe nacięcie w okolicy pępka. Następnie przez dwa lub trzy półcentymetrowe nacięcia wprowadza się w pole operacyjne specjalne narzędzia chirurgiczne, którymi delikatnie preparuje się tkanki, a wrota przepuklinowe zasłania się siatką syntetyczną. Przepuklina naprawiana jest od wnętrza jamy brzusznej, dzięki czemu nie uszkadza się struktur ściany brzucha znajdujących się nad przepukliną. Otyłość, zrosty po przebytych w przeszłości operacjach, trudności w identyfikacji poszczególnych struktur anatomicznych, krwawienie podczas operacji mogą być przyczyną, u niewielkiej liczby chorych do zamiany laparoskopii na operację klasyczną. Decyzję podejmuje chirurg przed lub w trakcie operacji kierując się bezpieczeństwem chorego. Zamiana do metody otwartej nie jest powikłaniem a jedynie zmianą sposobu zabiegu. Chory jest wypisywany do domu następnego dnia rano z zaleceniem fotelowo-łóżkowego trybu życia przez tydzień, stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej oraz usunięcia szwów po tygodniu.
Centrum Chirurgiczne - Chirurgia Plastyczna Bieńkowski Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy
adres: ulica Drawska 1, 85-701 Bydgoszcz;
dane rejestrowe: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000154822;
NIP 554-25-26-422;
kapitał zakładowy: 50.000,- zł;

Wpłaty tylko i wyłącznie ZALICZEK na zabiegi prosimy o wpłacanie na nr konta: Bank BGŻ 55 2030 0045 1110 0000 0140 1250

Na numer konta prosimy wpłacać zapłaty ZA ZABIEGI (nie wpłacać zaliczek) lub faktury: Bank BGŻ 67 2030 0045 1110 0000 0047 1580

INFORMACJA DODATKOWA
Ustalenie terminu zabiegu wiąże się z wpłatą kwoty gwarancyjnej w wysokości 10% wartości zabiegu. Rezerwacja terminu może zostać anulowana telefonicznie lub bezpośrednio w Klinice powołując się na numer dowodu wpłaty. Anulowanie rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed terminem zabiegu i nie zgłoszenie się w terminie zabiegu, powoduje obciążenie w postaci przepadnięcia kwoty gwarancyjnej. W przypadku anulowania rezerwacji na 72 godziny lub więcej przed uzgodnionym terminem zabiegu Centrum zwraca kwotę pobraną jako gwarancję rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub dokonuje wypłaty gotówką po okazaniu dowodu wpłaty.

Istnieje możliwość opłacania zabiegów w ratach.

SSNTANDER
MakNet