Modelowanie sylwetki

Liposukcja (odsysanie tkanki tłuszczowej)
Operacja odsysania tkanki tłuszczowej nie jest metodą odchudzania. Za jej pomocą można w szerokim zakresie modelować kształt ciała. Liposution wybiórczo usuwa tkankę tłuszczową tylko z tych okolic, w których występuje ona w nadmiarze. Efekt tego zabiegu jest trwały i w miejscach leczonych pozostaje zredukowana liczba komórek tłuszczowych.
Foto >>
1. W pierwszej kolejności ustalane są indywidualnie okolice, z których będzie usuwana tkanka tłuszczowa oraz miejsca wprowadzania sond do odsysania.
2. Wynik pooperacyjny 4 i 8 tygodni po zabiegu
Metody usuwania tkanki tłuszczowej podlegają ciągłej modyfikacji i po wielu latach doświadczeń można by przyjąć, że są one mniej i bardziej inwazyjne. Te bardziej inwazyjne jak np. (UAL) Ultrasonic Assisted Lipoplasty czy (PAL) Power Assisted Lipoplasty- met. wibracyjna, są jednocześnie bardziej radykalne i pozwalając uzyskać większy efekt w krótszym czasie, są z punktu widzenia ekonomicznego efektywniejsze. Zasadnicza idea jest taka sama. Natomiast zastosowanie takich czy innych urządzeń wspomagających jak strumień wody(Body Jet, Hydro Jet) czy promień lasera (Smart Lipo, Sciton) ma wymiar czysto komercyjny i nie wpływa zasadniczo na efekt końcowy zabiegu, natomiast ilość tkanki tłuszczowej którą można usunąć za pomocą tych urządzeń w porównaniu do metody wibracyjnej jest w jednostce czasu dwukrotnie mniejsza. Stosowanie tych urządzeń wydłuża znacznie czas zabiegu, podnosi znacznie jego koszty, gdyż urządzenia te kosztują często po kilkaset tysięcy złotych. Ideą ich stosowania jest ograniczenie urazu tkanki, możliwość wykonania zabiegu w znieczuleniu miejscowym oraz szybszego obkurczania skóry. Są to teoretyczne założenia, gdyż praktyka ich niestety nie potwierdza. Nie wyobrażalnym jest, by ktokolwiek pozwolił sobie usunąć 3000ml tłuszczu w zniecz. miejscowym. Nie powinno się ich stosować do dużych zabiegów, gdyż wówczas niepotrzebnie wydłuża się czas operacji, unieruchomienie pacjenta i możliwość wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Z doświadczenia naszej kliniki na podstawie wykonanych różnymi metodami ponad 2500 zabiegów liposukcji najbardziej efektywne i bezpieczne wydają się być urządzenia wspomagające pracę chirurga, których działanie polega na tym, że kaniula odsysająca umocowana jest w głowicy, która nadaje jej szybkie ruchy wibracyjne od kilkudziesięciu do kilkuset na minutę. To w znacznej mierze ułatwia wykonanie zabiegu i zmniejsza uraz tkanek. Zabieg odsysania tkanki tłuszczowej można wykorzystać również do zmiany obrysu twarzy. Dość często owalnej twarzy towarzyszy tzw. druga broda. Spowodowana nadmiarem tkanki tłuszczowej a nie wiotkością układu powięziowo-mięśniowego, jest łatwa do skorygowania. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Z delikatnego wkłucia 2 - 3 mm wprowadza się sondę odsysającą tkankę tłuszczową. Na okres 5 dni zakłada się opatrunek uciskowy, którego zadaniem jest domodelowanie skóry do nowo uformowanego podbródka. Przez 5 - 7 dni utrzymują się zasinienia i obrzęk okolicy operowanej. Trwały efekt usunięcia nadmiaru tkanki tłuszczowej uzyskuje się po 3 - 4 tygodniach.

Znieczulenie w zależności od miejsca i rozległości liposukcji może być miejscowe, podpajęczynówkowe lub ogólne. Najczęściej stosowanym w naszym ośrodku jest znieczulenie ogólne lub podpajęczynówkowe. Blizny po tym zabiegu mają wielkość 3 - 4 mm i po kilku tyg. są zupełnie niewidoczne. W czasie jednego zabiegu odsysa się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 40 - 55 ml tkanki tłuszczowej na 1 kg wagi ciała. Taka ilość nie powoduje ogólnoustrojowych odchyleń mogących ujemnie wpływać na stan zdrowia. Pierwsze efekty widoczne są po wchłonięciu się obrzęku tj. po około 3 tyg. Przeciwwskazaniem do tego rodzaju zabiegu jest nadciśnienie, cukrzyca zaburzenia krzepnięcia krwi, niedokrwistość oraz wiek powyżej 65 lat. Dobra elastyczność skóry jest podstawowym warunkiem uzyskania gładkiej powierzchni ciała po zabiegu. Efekt ten najłatwiej osiągnąć u osób młodych, następnie z wiekiem skóra traci swą elastyczność. W wieku średnim jej zdolność do obkurczenia się jest jednak wystarczająco dobra by dostosować się do zmniejszonych po liposuction konturów ciała. Obecnie istnieje kilka sposobów na znaczną poprawę wyników zabiegu liposukcji jak radiofrekwencja czy skin tightening lub endermologia. W naszym ośrodku stosujemy wszystkie dostępne obecnie metody modelowania sylwetki poczynając od liposukcji met. wibracyjną poprzez laserową oraz stosowanie zabiegów radiofrekwencji, ST i liposukcji ultradźwiękowej z vacuum.
OKRES PO OPERACJI:
Bezpośrednio po operacji zakładany jest ubiór uciskowy, który należy nosić stale przez okres 3-4tygodni w dzień i w nocy. Pierwszy prysznic można wziąć w piątej dobie po zabiegu. Tylko na ten moment można ubiór zdjąć. W pierwszych kilku dniach po zabiegu może być odczuwany umiarkowany ból w okolicach operowanych. Łagodne środki przeciwbólowe (pyralgina, dafalgan, panadol) są w tym przypadku wystarczająco skuteczne. NIE NALEŻY PRZED I PO ZABIEGU ZAŻYWAĆ LEKÓW ZAWIERAJĄCYCH ASPIRYNĘ. W ciągu pierwszych 2 - 3 tygodni po zabiegu operowana okolica będzie obrzęknięta, co może sugerować brak redukcji danego obszaru, w tym czasie należy zachować umiarkowaną aktywność ruchową i nie uprawiać sportu. Czasami obrzęk może nawet spowodować powiększenie operowanego obszaru ponad rozmiar wyjściowy. Po tym okresie jednak obrzęk ustępuje i okolice operowane zaczynają zmniejszać swój rozmiar. Kontrola wymagana jest w tydzień i trzy miesiące po zabiegu.
POWIKŁANIA :
- POWAŻNE POWIKŁANIA PO TYCH ZABIEGACH ZDARZAJĄ SIĘ WYJĄTKOWO RZADKO. Większość pacjentów ma niewielkie zasinienia w okolicach operowanych, które ustępują po 2 - 3 tyg. Bezpośrednio po zabiegu powierzchnia skóry na skutek obrzęku może mieć pewne nierówności, które znikają w miarę ustępowania obrzęku. Tak jak i po innych zabiegach chirurgicznych mogą wystąpić takie powikłania jak krwawienia i infekcje. Tak poważne zagadnienia jak zatory tłuszczowe zdarzają się wyjątkowo rzadko. Ich "rozgłos" jest spowodowany nastawieniem mediów do podawania sensacyjnych wiadomości bez zagłębiania się w istotę zagadnienia. Zatory tłuszczowe występują wielokrotnie częściej po innych zabiegach chirurgicznych i złamaniach kości. Jeśli zdarzy się takie powikłanie to jest ono spowodowane najczęściej złym zakwalifikowaniem pacjenta (otyłość, choroby układu krążenia, cukrzyca), odessaniem zbyt dużej ilości tkanki tłuszczowej, połączeniem zabiegu liposuction z innymi rozległymi operacjami. Biorąc pod uwagę fakt, że nie ma chirurgii bez możliwości wystąpienia powikłań, zabieg liposution jest zdecydowanie bezpieczniejszy niż wiele innych zabiegów chirurgicznych.

Centrum Chirurgiczne - Chirurgia Plastyczna Bieńkowski Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy
adres: ulica Drawska 1, 85-701 Bydgoszcz;
dane rejestrowe: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000154822;
NIP 554-25-26-422;
kapitał zakładowy: 50.000,- zł;

Wpłaty tylko i wyłącznie ZALICZEK na zabiegi prosimy o wpłacanie na nr konta: Bank BGŻ 55 2030 0045 1110 0000 0140 1250

Na numer konta prosimy wpłacać zapłaty ZA ZABIEGI (nie wpłacać zaliczek) lub faktury: Bank BGŻ 67 2030 0045 1110 0000 0047 1580

INFORMACJA DODATKOWA
Ustalenie terminu zabiegu wiąże się z wpłatą kwoty gwarancyjnej w wysokości 10% wartości zabiegu. Rezerwacja terminu może zostać anulowana telefonicznie lub bezpośrednio w Klinice powołując się na numer dowodu wpłaty. Anulowanie rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed terminem zabiegu i nie zgłoszenie się w terminie zabiegu, powoduje obciążenie w postaci przepadnięcia kwoty gwarancyjnej. W przypadku anulowania rezerwacji na 72 godziny lub więcej przed uzgodnionym terminem zabiegu Centrum zwraca kwotę pobraną jako gwarancję rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub dokonuje wypłaty gotówką po okazaniu dowodu wpłaty.

Istnieje możliwość opłacania zabiegów w ratach.

SSNTANDER
MakNet