Operacje plastyczne odmładzające twarz

ENDOTINE - Endoskopowy zabieg liftingu czoła
http://www.coaptsystems.com
1. NACIĘCIE 2-3cm
wykonywane jest w obrębie skóry owłosionej dlatego blizny są niewidoczne. Tkanki czoła odwarstwiane są przy użyciu endoskopu do krawędzi oczodołu.
2. WYBÓR MIEJSCA OTWORU MOCUJĄCEGO
3. WYKONANIE OTWORU MOCUJĄCEGO
przy pomocy specjalnego wiertła z kołnierzem ograniczającym głębokość wiercenia wykonuje się 3 mm otwór w blaszce zewnętrznej kości czaszki.
4. STOSUJĄC NARZĘDZIE Z ZESTAWU ENDOTINE
należy uchwycić implant i usunąć go z opakowania.
5. UMIEJSCOWIENIE INPLANTU
trzymając narzędzie z implantem należy bolec umieścić w wywierconym otworze. Uwolnij narzędzie od implantu.
6. PRZEMIESZCZENIE TKANKI
należy unieś i pociągnąć tkankę czoła tak, aby brwi znalazły się w pożądanej pozycji.
7. ZABEZPIECZENIE TKANKI
zastosowanie ucisku ręką (palcami), by elementy zaczepowe urządzenia wbiły się w tkanki. Zamknięcie nacięcie. Należy zastosować delikatny opatrunek uciskowy, aby uniknąć przemieszczenia.

Centrum Chirurgiczne - Chirurgia Plastyczna Bieńkowski Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy
adres: ulica Drawska 1, 85-701 Bydgoszcz;
dane rejestrowe: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000154822;
NIP 554-25-26-422;
kapitał zakładowy: 50.000,- zł;

Wpłaty tylko i wyłącznie ZALICZEK na zabiegi prosimy o wpłacanie na nr konta: Bank BGŻ 55 2030 0045 1110 0000 0140 1250

Na numer konta prosimy wpłacać zapłaty ZA ZABIEGI (nie wpłacać zaliczek) lub faktury: Bank BGŻ 67 2030 0045 1110 0000 0047 1580

INFORMACJA DODATKOWA
Ustalenie terminu zabiegu wiąże się z wpłatą kwoty gwarancyjnej w wysokości 10% wartości zabiegu. Rezerwacja terminu może zostać anulowana telefonicznie lub bezpośrednio w Klinice powołując się na numer dowodu wpłaty. Anulowanie rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed terminem zabiegu i nie zgłoszenie się w terminie zabiegu, powoduje obciążenie w postaci przepadnięcia kwoty gwarancyjnej. W przypadku anulowania rezerwacji na 72 godziny lub więcej przed uzgodnionym terminem zabiegu Centrum zwraca kwotę pobraną jako gwarancję rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub dokonuje wypłaty gotówką po okazaniu dowodu wpłaty.

Istnieje możliwość opłacania zabiegów w ratach.

SSNTANDER
MakNet